ตั้งพาสเวริ์ดอย่างไร ให้ปลอดัย

ภาพประกอบเรื่อง  - ตั้งพาสเวริ์ดอย่างไร ให้ปลอดัย

ทางเว็บไซต์ Whaismypall.com ได้ทำการสำรวจมาแล้วว่า พาสเวริ์ดที่คนนิยมใช้มากที่สุดคือตัวเลข 123456 และรองลงมาืคือคำว่า password ถัดไปก็จะเป็นชื่อ สกุลตนเอง เบอร์โทรศัพท์ และข้อมูลอื่นๆ ใกล้ตัวตามลำดับ

ทราบเช่นนี้แล้วคราวหน้าในการกรอกข้อมูลต่าง ๆ ในโลกออนไลน์คุณควรระมัดระวังไม่เปิดเผยเรื่องส่วนตัวกับคนที่ไม่สนิทสนมด้วยมากนัก

ซึ่งทางที่ดี่ที่สุดควรตั้งพาสเวริ์ดให้ไม่มีความหมาย และมีตัวอักษรปนตัวเลขจะปลอด ัยที่สุด และควรให้มีความยาวพอประมาณอย่าสั้นเกินไปนัก และไม่ควรนำข้อมูลส่วนตัวเป็นพาสเวริ์ดเพราะ คนที่ล้วงความลับคุณ อาจจะเป็นคนใกล้ตัว ก็เป็นได้ย้อนกลับหน้าบทความทั้งหมด